หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 

การเกษตร ได้แก่ การทำนา เป็นอาชีพหลักของประชากรตำบลหนองแม่ไก่ เพราะมีความเหมาะสมด้านสภาพพื้นที่ แต่ละปีจะมีการทำนาเฉลี่ยแล้ว ครัวเรือนละ 3 ครั้ง

การประมง ประชาชนจับสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำในพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์

การปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยง แพะ วัว หมู เป็ด ไก่ ปลา เพื่อจำหน่ายและเป็นอาหาร
 
ภูมิประเทศ
   
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ มีคลอง 5 ซ้าย 1 ขวา ผ่านบริเวณหมู่ที่ 5 (บ้านเตาเหล็ก) หมู่ที่ 6 (บ้านหัวทองดี) หมู่ที่ 7 (บ้านริ้วหว้า) เป็นแหล่งน้ำสำหรับการประกอบอาชีพประชากรอาศัยอยู่เป็นสองกลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 มีประชากรหมู่ที่ 5, 6, 7

กลุ่มที่ 2 มีประชากรหมู่ที่ 1, 2, 3
โดยมีประชากรหมู่ที่ 4 อยู่กึ่งกลางระหว่างสองกลุ่ม
 
ภูมิอากาศ
ที่ราบลุ่มลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม

การจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
(วันสงกรานต์)

การจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา

การจัดงานลอยกระทง
การสาธารณสุขในตำบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
    จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่ไก่ อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การศึกษาในตำบล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนธิธรรม

โรงเรียนวัดสนธิธรรม
ความปลอดภัยในตำบล

มีป้อมยามตำรวจ (หน้าองค์การบริหารส่วนตำบล หนองแม่ไก่)
    จำนวน 1 แห่ง
 
การคมนาคม
   
ตำบลหนองแม่ไก่เป็นตำบลซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง ประมาณ 7 กิโลเมตร ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยาง อยู่ในความดูแลของสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดอ่างทอง
ถนนสายสำคัญสายหลักที่ประชาชนในเขตพื้นที่ใช้สัญจร คือ

ถนนสาย อ่างทอง - แสวงหา

ถนนสาย หัวเด่น - ท่าลอบ
ถนนเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ คือ

ถนนสายหัวเด่น - ไร่แตงโม

ถนนภายในหมู่บ้านส่วนมากเป็น ถนนคสล. ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร
 
ไฟฟ้าในตำบล
ประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
ประปาในตำบล
ประชาชนในตำบลมีประปาใช้ทุกครัวเรือน
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
   

โรงสีข้าวขนาดใหญ่
 
การสื่อสารในตำบล
         

โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีแหล่งเสาส่งสัญญาณ จำนวน 2 แห่ง

ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ทอง

เสาส่งสัญญาณระบบ Internet ของระบบ TOT
 
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
     
กลุ่มอาชีพภายในตำบลหนองแม่ไก่ มีจำนวน 10 กลุ่ม ดังนี้

หมู่ที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการเกษตร ประธานกลุ่ม นายสมชัย สมชัย

หมู่ที่ 2 กลุ่มทำนา-ทำอ้อย ประธานกลุ่ม นายวุฒิ ภู่ระหงษ์

หมู่ที่ 3 กลุ่มเกษตรกรรม ประธานกลุ่ม นายบุญส่ง ปานแดง

หมู่ที่ 3 กลุ่มจักสาน ประธานกลุ่ม นางสาวยุพิน สมเชื้อ

หมู่ที่ 4 กลุ่มกล้วยอบม้วน ประธานกลุ่ม นางจำนงค์ ลิ้มพุทรานุภาพ

หมู่ที่ 4 กลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้าไหม ประธานกลุ่ม นางรุ่งทิพย์ อินทร์น้อย

หมู่ที่ 4 กลุ่มส่งเสริมการเกษตร ประธานกลุ่ม นายสำเนา มังกรแก้ว

หมู่ที่ 6 กลุ่มส่งเสริมการเกษตร ประธานกลุ่ม นางชูศรี โพธิ์ราม

หมู่ที่ 6 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงสัตย์ ประธานกลุ่ม นายประสาร ก๋งฉิน

หมู่ที่ 7 กลุ่มค้าขายบ้านริ้วหว้า ประธานกลุ่ม นางกัญญา ศรีสวัสดิ์เจริญ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-631-473 , 035-631-474 , 035-631-475 โทรสาร : 035-631-473
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
จำนวนผู้เข้าชม 11,533,651 เริ่มนับ 30 เม.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10